Privacybeleid Bruisz

 1. Algemeen

Bruisz Lifestyle Centrum hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bruisz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze zaken zijn in onderstaand beleid vastgelegd:

 1. Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken wij?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; Indien u contact met ons opneemt, kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en het geslacht van de contactpersoon;
 • Uw e-mailadres van de contactpersoon;
 • telefoonnummer van de contactpersoon
 • IP-adres(sen);
 • andere persoonsgegevens die u ongevraagd aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het bericht dat u ons stuurt.
 1. Doeleinden en gronden voor het verwerken van uw gegevens

Bruisz gebruikt de gegevens die zijn verzamelt en verwerkt hoofdzakelijk voor de navolgende doeleinden:

 • het verantwoord aangaan en uitvoeren van afspraken
 • voor het verwerken van factureren
 • om met u te communiceren
 • om u te informeren over het verloop van uw afspraken
 • om u te informeren over producten, diensten en acties
 • voor het onderhouden van de relatie met onze klanten
 • voor marketingactiviteiten van Bruisz

Voor het versturen van aanbiedingen of nieuwsbrieven

U kunt aangeven dat u van Bruisz nieuwsbrieven of aanbiedingen zou willen ontvangen. Bruisz verzendt deze alleen als u daar expliciet akkoord voor heeft gegeven door aanmelding hiervoor. De nieuwsberichten en aanbiedingen die u van Bruisz ontvangt kunnen zijn afgestemd op uw persoonlijke gegevens.

U kunt zich steeds afmelden voor nieuwsbrieven en aanbiedingen.

 1. Cookies

Bruisz maakt op haar website gebruik van cookies en overige technieken zoals JavaScript en web beacons. Die technieken worden toegepast om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en uw gebruiksmogelijkheden te verbeteren. Omdat wij het belangrijk vinden dat u weet hoe en waarom wij cookies en andere technieken (“cookies”) gebruiken, proberen wij u hieronder zoveel mogelijk informatie te verschaffen over het gebruik  en de werking daarvan.

Bruisz vraagt voor het gebruik van cookies voorafgaand toestemming. Dat gebeurd door middel van een zogenaamde cookiebanner die u ziet als onze website bezoekt. Wij informeren u daarin over het gebruik van cookies en voor welk gebruik u toestemming kunt geven. Als u toestemming voor het gebruik van cookies heeft gegeven, wordt dat door onze website onthouden, zodat u bij een volgende bezoek niet opnieuw toestemming hoeft te geven. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wilt u de mogelijkheid tot het gebruik van cookies alsnog beperken, dan kan dat onder meer op de hieronder in dit beleid beschreven manieren.

Bruisz plaatst via haar website eigen cookies, maar er kunnen ook cookies van derden partijen worden geplaatst. Het kan zijn dat dit gebeurd zonder onze toestemming. In zo’n geval is ons privacybeleid daar niet op van toepassing. Mocht u twijfelen of een cookie wel door Bruisz of met toestemming van Bruisz is geplaatst, zouden wij het op prijs stellen als u ons hierover informeert.

 1. Rechten van betrokkenen

Iedereen waarmee Bruisz een relatie heeft, heeft het recht om zijn persoonsgegevens bij Bruisz in te zien. Indien die persoonsgegevens feitelijke onjuistheden bevatten, kan schriftelijk worden gevraagd om de gegevens te corrigeren. U bent daarnaast gerechtigd om te vragen om uw persoonsgegevens, deels niet meer te verwerken, deze te laten verwijderen of te laten overdragen aan een andere partij.

De bovenstaande verzoeken kunnen worden gedaan, via hello@bruisz.nl. Bruisz zal u in alle gevallen uw identiteit verifiëren en zal daarna binnen 4 weken op u vraag of verzoek reageren. Bruisz kan u verzoek om gegevens te verwijderen geheel of gedeeltelijk weigeren indien zij er een gerechtvaardigd belang bij heeft dat die gegevens nog worden bewaard, of indien Bruisz daartoe op grond van een wettelijke verplichting nog gehouden is.

 1. Met wie delen wij uw gegevens?

Behalve de behandelende therapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere therapeuten in de praktijk, administratief medewerk(st)er(s). Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht;

Indien u van mening bent dat de Bruisz niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, kenbaar maken. Als Bruisz zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

 1. Beveiliging en bewaartermijnen

Bruisz kan voor de verwerking van gegevens derden inschakelen. In dat geval worden gegevens ook met die betreffende derden gedeeld. Er worden niet meer gegevens gedeeld dan noodzakelijk en tussen partijen worden afspraken gemaakt ter bescherming van de persoonsgegevens.

De wettelijke bewaartermijn van de dossiers bedraagt 15 jaar;

 1. Contactgegevens

Uw gegevens worden verzameld en verwerkt door Bruisz. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u richten aan: Bruisz, hello@bruisz.nl.

 1. Aanpassen privacybeleid

Bruisz behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar privacybeleid aan te passen. Dat kan zowel het gevolg zijn van veranderingen als ontwikkelingen in de relevante wet- en regelgeving, maar ook in keuzes van Bruisz of technische vernieuwing. Aanpassingen in deze verklaring zullen steeds op deze website worden gepubliceerd. Neem ons beleid dus regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In het beleid wordt altijd de laatste datum van wijziging aangegeven.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 22-01-2019