MENS IN BALANS

De mens in balans, dat is onze missie. Ieder mens is uniek. Ieder leven is uniek. Bij Bruisz zoeken we daarom niet naar die ene therapie of dat ene middeltje of het apparaat dat alle klachten voor iedereen gaat oplossen. In onze ogen bestaat dat mirakel niet. Als het al zou bestaan brengt het ons zeker niet tot de eindbestemming van geluk.

Ons onderwijssysteem is er op gericht om je te leren werken. Maar waar leren je leven? Je moet gezond zijn om te kunnen leren. Maar ook als je gezond bent daagt het leven je constant uit om je aan te passen. Sommige veranderingen zijn leuk en sommige absoluut niet. Al die uitdagingen dwingen je om na te denken over wie je bent en waar je naartoe wilt. Je moeten dingen verwerken, vieren, afsluiten, opnieuw beginnen en bakens verzetten. Het leven daagt je voortdurend uit om in deze veranderende omstandigheden telkens weer je evenwicht te vinden.

Het is onze missie om je uit te rusten met de Lifestyle en de vaardigheden die je nodig hebt om steeds weer jouw balans te vinden, om te leren, om te ontwikkelen. Dat je je weer veilig en vertrouwd voelt in je eigen leven en opgewassen bent tegen elke uitdaging. Balans is geen eindbestemming, maar een reis.

LICHAMELIJKE BALANS

Wat is lichamelijke balans? Door ons lichaam ervaren wij de wereld om ons heen. Het is dus ook vaak de plek waar wij disbalans ervaren. Dit betekent niet dat de oorzaak van alle disbalans lichamelijk is. Sterker nog de bron van lichamelijke disbalans is vaak gelegen in de omgeving, de emotionele en/of de geestelijke gesteldheid. Vanuit een integraal mensbeeld is dit heel logisch. Maar vanuit een strikt reguliere opvatting van gezondheid is dit minder voor de hand liggend.

Het lichaam is het werkgebied van de regulier zorg en Bruisz werkt graag met deze vorm van zorg samen. Onze focus ligt op het herstellen van het zelfhelend vermogen van jouw lichaam. Wanneer je lichaam in balans is haalt het voldoende energie uit voeding en de wereld om je heen, is het voldoende getraind om te doen wat je ervan vraagt en kan het veel vormen van belasting goed verwerken. Echter wanneer we het chronisch te zwaar belasten kan het lichaam in de problemen komen. Onze producten en methoden herstellen je zelfhelende vermogens en daarmee je lichamelijke balans.

ONTDEK >

WIL JIJ SNEL & BETER SLAPEN? 3 TIPS:

  1. Het GRATIS online programma “Beter slapen” zit boordevol informatie & oefeningen.
  2. Sporten en bewegen zorgen ervoor dat je beter kunt slapen. De GRATIS app Sworkit helpt je erbij!
  3. Download hier het GRATIS Breinritme meditatie slaaplied!

ENERGETISCHE BALANS

Energie is de brandstof voor het lichaam. Zonder energie gebeurt er helemaal niets. Dan wordt ons lichaam niet in beweging gezet. Onze energie is nauw verbonden met onze organen en de hiermee verbonden hormonen. Samen vormen zij het besturingssysteem van het lichaam.

Wanneer energie lekker stroomt en vrij beweegt veroorzaakt dit emoties, deze emoties noem je vaak positieve emoties. Wanneer de energie niet vrij kan stromen ontstaan blokkades, deze blokkades veroorzaken ook emoties. Dit noem je vaak negatieve emoties. Om voldoende energie te hebben voor een vitale levensstijl, moet je energetische blokkades zoveel mogelijk opheffen.

ONTDEK >

Onze professionals

Iedere maand worden er bij Bruisz diverse workshops en lezingen gegeven door professionals. Makkelijk om direct meer informatie te ontvangen over de diverse therapieën. Bekijk onze agenda en meld je aan via hello@bruisz.nl

MENTALE BALANS

Mentaal staat voor de denkgeest. Hoe gebruik je je denkgeest en hoe zien je overtuigingen over de wereld om je heen eruit. Zoals we bij emotie praten over positief en negatief, praten we bij mentaal over denken en stilte of focus en ruimte. Hoe drukker het is in je geest met gedachtes en meningen, hoe drukker je interne gedachtestroom. Voor een goede balans dien je deze drukke gedachtestroom in evenwicht te houden met periodes van stilte.

Wanneer je kijkt naar je westerse leven wordt je denkgeest constant geprikkeld door de wereld om je heen. Je wilt van alles, vindt van alles, moet van alles, enz., enz. er zijn nauwelijks nog momenten van stilte, bezinning of reflectie. In onze hedendaagse maatschappij wordt het nastreven hiervan soms zelfs als lui, nutteloos en tijdverspilling gezien. We kunnen meer balans in onze denkgeest krijgen wanneer we kijken naar de Oosterse maatschappij, waar stilte in de denkgeest een veel hoger aanzien geniet. Zoals met alle aspecten van de mens, het gaat om balans, het evenwicht tussen denken en stilte dat past bij jou.

ONTDEK >

Breng evenwicht in je leven, weet je even niet hoe? Dan biedt Bruisz mogelijkheden voor jou!

CHRONISCHE EN “VAGE” KLACHTEN

Je moet de weerbaarheid en veerkracht van je lichaam niet onderschatten. Je lichaam kan veel hebben en kan probleemloos een langere tijd van belasting aan. Maar na een periode van zwaardere belasting, dienen je plaats te maken voor een periode van regeneratie. Het is de cyclus tussen inspanning en ontspanning op zowel lichamelijk-, emotioneel- , mentaal- en levensloopniveau die bij veel mensen verstoord is. Het terugbrengen van dit evenwicht creëert de ruimte voor je interne dokter om weer orde op zaken te stellen en je systeem in gereedheid te brengen voor de volgende uitdaging.

Chronische belasting veroorzaakt vaak chronische klachten. De oorzaak van deze chronische klachten is vaak niet terug te voeren tot één duidelijk aanwijsbare oorzaak. De oorzaak is vaak gelegen in een combinatie van disbalans op meerdere niveau’s. Bij Bruisz kijken wij vanuit een integraal mensbeeld naar je klachten en proberen we in samenwerking met jou de oorzaken te identificeren en de gevonden blokkades op te heffen. Dit alles met één doel doel: je eigen interne dokter weer optimaal te laten functioneren, zodat je je weer gezond, energiek, evenwichtig en gelukkig voelt. Thuiskomen in je eigen leven. U leeft een bruisend leven!

ONTDEK >