Algemene Voorwaarden | Bruisz Oosterbeek

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Bruisz.
Met het aangaan van alle bovengenoemde diensten van Bruisz gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
Waar in de tekst sessie c.q. consult staan vermeld, geldt dit tevens voor alle activiteiten c.q. diensten aangeboden door Bruisz en de bij Bruisz aangesloten therapeuten.

1. Een consult/sessie vindt plaats, alleen op afspraak.
2. De actuele kosten voor een consult/sessie staan vermeld op www.bruisz.nl, evt acties bij reservering aangeven.
3. Betaling vindt plaats per pinbetaling of contant. De factuur ontvangt u per e-mail na elke consult.
4. Een afspraak kunt u binnen 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Bij annulering binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak, houdt Bruisz het recht om de kosten van het consult in rekening te brengen.
5. Bij niet tijdige betaling staat het Bruisz vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle bijkomende kosten, ten laste van de klant.
6. Bruisz aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die gevolg is van handelen en/of beslissingen, gebaseerd op de inhoud van deze website.
9. U gaat een consult/sessie in op basis van vrije wil en u kunt het traject op elk door u gewenst moment stoppen.
10. Alles wat besproken is binnen de sessie blijft vertrouwelijk.